relaties

De weg van Hard tot Hart

In liefdesrelaties willen we eigenlijk allemaal maar één ding en dat is intimiteit. Intimiteit op geestelijk, emotioneel en fysiek gebied. Sterker nog; we hunkeren er naar en zijn er tegelijkertijd doodsbang voor. Ook al is dit meestal onbewust.

Gedachtes als:”Als ik dit zeg, dan kan ik vertrekken of krijg ik er ongelofelijk van langs; ik laat me niet kennen” maken dat je zgn. pantsers/muren optrekt, waardoor de verwijdering zijn kans grijpt. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat je op dat moment in de pijn van het gekwetste kind schiet, terwijl dit absoluut niet de bedoeling van je partner is; hij of zij kampt namelijk met hetzelfde probleem. Je kunt je bijvoorbeeld afgewezen, vernederd of in de steek gelaten voelen of daar heel bang voor zijn.

Dus óf je houdt je mond óf je schiet in de aanval c.q. verdediging óf je begint te klagen, huilen enz. Als kind moest je wel zo reageren om jezelf overeind te houden; je was immers zo kwetsbaar en afhankelijk van je omgeving. Dat dit op volwassen leeftijd niet meer nodig is ben je je waarschijnlijk nu niet bewust. En zo ontstaat er wrijving, irritatie, afstand en voor je het weet zit je in de knoop in een ongelukkige relatie waarin je niet meer mét en niet meer zónder elkaar kunt omdat je emotioneel afhankelijk blijft. Of je vlucht in andere relaties, waarbij de ellende na de euforie weer van voor af aan begint. In relatietherapie kan ik je helpen om je van je patronen bewust te worden en leren om ánders te communiceren; kwetsbaar durven zijn. Leren om te spreken met je oren en te luisteren met je hart. Kwetsbaarheid brengt je namelijk in je Hart. Zo zal de therapie voor samen starten en daarnaast waar nodig, ook individueel, om oude pijnen uit het verleden te verwerken en contact te leren maken met de volwassene in jezelf. Zo kan er echte intimiteit ontstaan en is verder naar elkaar toe groeien de beloning.

Wat betreft het communiceren: Dit geldt eigenlijk op elk gebied van relatie, zoals de relatie met je collega’s, je kinderen, familie, vrienden, buren enz.  Soms komt de bereidheid om kwetsbaar te zijn helaas niet van beide kanten.

Dan rest de relatie met jezelf en zul je in eerste instantie voor lastige keuzes kunnen komen te staan.

MEER OVER HET EGO…..

Het Ego staat voor het denken. Het is je denken waarmee je je identificeert, waar je naar leeft. Het is je persoonlijkheid.

Het creëert dualiteit, omdat het constant keuzes maakt. Het luistert niet naar het Hart; kan niets met vertrouwen, want vertrouwen heeft te maken met Overgave en het Ego wil maar een ding en dat is hoe dan ook de zaak onder controle houden. De weg van het Ego naar het Zijn noem ik dan ook de weg van Hard tot Hart.

Het Ego valt aan en verdedigt. Dit moet ook wel, anders zou het zijn dood betekenen. Ook al hou je je mond, omdat je niet durft of geen ruzie wilt, dan gaat de verdediging of de aanval in je hoofd wel verder. Bijvoorbeeld:”Ik had dit of dat moeten zeggen; de volgende keer…”

Het Ego is ook kritisch; je kunt het niet gauw goed doen. Het leeft in het verleden of de toekomst, geeft conflict, pijn, frustratie enz.
Wil ook altijd meer en is nooit tevreden. Meer geld, luxe, verslavingen, liefde, eenvoud, spiritualiteit, genot en vooral geen pijn. Kortom het Ego zorgt continue voor innerlijke onrust. Is dus Hard!
Zolang je de relatie met jezelf (het Ego) niet echt aan wilt gaan, zul je ook nooit contact krijgen met de kwaliteiten in jou die onder je pijnen verborgen liggen. Het zal een “hoofd” kwestie blijven en dat is zoveel als nietszeggend. Je komt niet verder.

Je zult het vast wel herkennen: zodra je iets van een onbehaaglijk gevoel ervaart, wil je maar een ding en dat is wegwezen; Of in het doen Of in de een of andere spirituele overtuiging. Behalve dat er zo niets opgelost wordt, is het ook nog eens vreselijk vermoeiend om alsmaar die energie van verzet in te zetten.

Therapie kan je hierbij helpen, omdat het in je eentje erg lastig kan zijn om het ego te doorgronden en doorleven. Ik kan je helpen om bij de pijn te blijven, haar ten volle toe te laten, waardoor ze oplost en kan transformeren naar de kwaliteit van het Hart.

Daarnaast is het erg belangrijk om innerlijk stil te worden. In stilte kun je namelijk beter horen.

Meditatie is hierbij een geweldig hulpmiddel.