het ego onttroond

Hoe kan het Ego van zijn troon af?

Eigenlijk zorgt het ego ervoor dat je niet goed geaard bent. Door het non-stop denken blijf je in-je-hoofd-zitten waardoor je dus in feite een “zwever” bent. En hiervoor zijn absoluut geen geitenwollen sokken nodig.

Hoe kan het ego nou van zijn troon af?

Simpelweg door het eerst door en door te leren kennen. Het is belangrijk dat je alle eigenschappen van het Ego leert te doorgronden.

Je zult moeten aarden en dat kan door je er eerst volledig mee te identificeren; voelen/ervaren.

Je zult in eerste instantie dus een hele sterke persoonlijkheid moeten creëren voordat je het kunt verliezen. Met andere woorden; je kunt pas echt iets loslaten als je het eerst vastgehouden hebt. En dat loslaten gebeurt dan vanzelf. Daar kun je als persoonlijkheid niets in betekenen, omdat er juist dan een stukje van sterft. Bewustzijn heeft zijn plaats ingenomen. Zie onder Therapie

Schaduw

Daar gaat je overtuiging dat je onvoorwaardelijk liefhebt.

Bij het versterken en doorzien van je Ego zul je dus ook contact gaan maken met je schaduwkanten.
Jouw zogenaamde spirituele denkpatronen zul je als zeepbellen uit elkaar zien spatten en dat is niet leuk, maar wel onontkoombaar in je ontdekkingsreis naar binnen.
Dit kun je ook het aarden noemen.

Naarmate je meer in contact met jezelf komt,  zul je gaan ervaren dat je in staat bent om je bijvoorbeeld vreselijk jaloers, afgunstig, afhankelijk enz. te voelen.
Het ego houdt van pijn en lijden omdat het daaruit bestaat.
En als je dan een keertje jubelt zeg je:
“Nou laat ik maar niet al te hard jubelen, want voor ik het weet voel ik me weer gefrustreerd.”
Heb je ooit iemand wel eens het tegenovergestelde horen zeggen:
“Ik durf me niet gefrustreerd te voelen, want voor ik het weet loop ik weer te jubelen”!?

Zo zal de ene na de andere overtuiging die je van jezelf hebt, omgeploegd gaan worden en zullen er kantjes naar boven komen, die je liever diep onder de grond had gehouden.
Echter door deze zogenaamde schaduwkanten toe te laten; intens te voelen/ervaren zonder ze uit te leven natuurlijk, kunnen ze oplossen en vervolgens gaan samenvloeien met de andere kant van de medaille die Liefde heet.

Verlichting

Heb je je wel eens afgevraagd wie degene is in jou die graag verlicht wilt zijn? En waarom?

Wilde het ego eerst meer bereiken wat betreft geld, carriëre, materie, liefdesrelatie enz., nu wil je de Verlichting, dus het verlangen en willen bereiken is gebleven.

Je vraagt dus in feite om je eigen ondergang. Is dit echt wat je wilt? Wil je werkelijk jezelf om zeep helpen?
Is dit niet om je “dood” te lachen?